בס"ד אייר התשע"ז לסדר "במדבר סיני" לק"י

שלום וברכה לכבוד מו"ר הרב אמנון יצחק שליט"א.

בחודש אלול התשע"ו, מצבו הרפואי של מו"ר אבי הי"ו החל להיות מאוד מורכב באופן פתאומי, וכתוצאה מכך הוא אושפז בבית חולים. הרופאים והרופאות אמרו לנו בני המשפחה, שמצבו הרפואי מאד קשה ובסכנת חיים ממשית.

ב"ה כיהודים מאמינים לא התייאשנו אלא התפללנו אל הקב"ה ובטחנו בו שירפאהו ויחייהו. באותו יום שמצבו הרפואי היה קשה ומסוכן עד כדי סכנת חיים, תרמנו תרומה להשתתפות בהרצאת כבוד מו"ר הרב שליט"א אשר היתה בגבעת שמואל.

כבוד מו"ר הרב שליט"א בירך בהרצאה את מו"ר אבי הי"ו, וכבר למחרת מצבו החל להתייצב. מאז מצבו השתפר בניגוד לדעת הרופאים, וב"ה בכל תקופת החגים הוא היה בביתו עם משפחתו.

נציין שמאז חודש אלול התשע"ו, אנו פונים לכבוד מו"ר הרב שליט"א מדי כל כמה זמן, כדי שיברך אותו לרפואה שלמה בנפש ובגוף. לפני מספר חודשים, הוא שוב אושפז, כשמצבו הרפואי נהיה שוב מאד קשה עד כדי סכנת חיים, וברוך ה' לאחר כשלושה חודשי אשפוז, הוא השתחרר לביתו כשמצבו הרפואי יציב וחיוך על פניו.רופאי המחלקה והאחיות היו מופתעים מאד לטובה מנס רפואי זה, שגרם לקידוש ה' גדול.

על נס זה, שיקום מצבו הרפואי ושיפורו הניכר לטובה, בניגוד לדעת הרופאים ומחשבתם, אנו מודים לקב"ה, ולשלוחו הטוב והנאמן כבוד מו"ר הרב שליט"א, אשר ברכותיו נשאו פרי.

תודה רבה לכבוד מו"ר הרב שליט"א על ברכותיו ועל כל מאמציו להיטיב עם כל עם ישראל.

יהי רצון שהקב"ה תמיד יהיה עם כבוד מו"ר הרב שליט"א ובעזרו ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח! 

ישלם ה' לכבוד מו"ר הרב שליט"א על פועלו הטוב, ותהי משכורתו שלמה מעם ה' אלוקי ישראל!

בכבוד רב,

שלום ימיני, מושב ינון.