רבינו הקדוש שליט"א בחוה"מ דודי היקר קיבל באחת הצמתים מס' דיסקים של הר' יגאל כהן שכללו נושאי אמונה, מכיון שדודי אינו נמנה על שומעי ליקחו גמר בליבו ליתנם לעמך ישראל. בין מקבלי הדיסקים נמנה ערבי כבן 35 המתגורר בכפר ערבי מובהק פועל בניין העובד למחייתו בעיר ראש העין, אך בכאן התרחש דבר פלא, בה בעת שדודי שח לו כי הדיסק המדובר הינו של הרב יגאל כהן המדבר מנושאי אמונה מרתקים וכו', השיב הלה נחרצות כי אינו שומע בשום אופן רב באשר יהא, זולתי הגאון הרב אמנון יצחק שיחיה שמאיר עיניו בכל וכי הוא בקי בהרצאותיו החל מיסודות האמונה דרך ניפוץ תאוריית המפץ הגדול וכו' וכלה בשיעורי תורה ומוסר המשובבים את לב האדם, ואשר תעלוז נפשו מאוד באם ישיג עבורו דיסקים נוספים של רבינו שליט"א בלבד.

נפעם ומובס יצא דודי מאת פניו כשמילותיו והד קולו עודן מהדהדים באוזניו, "איני שומע רב באשר יהא זולתי הגאון הרב אמנון יצחק שליט"א".

הכ"ד עבדו לוי ליאור מעודה.