אני רוצה לספר לכם על הנס שקרא לי לפני כמה חודשים:

בקשתי מהרב ברכה לפרנסה והרב ברך "פרנסה בשפע". באותו זמן הלכתי לחפש עבודה בלשכת התעסוקה. שם היתה לי הפתעה לא נעימה עם המראין שבה לראין אותי לעבודה. שמו איתו ביחד אשה ולא רציתי להסתכל על המראין של העבודה, בגלל שישבה לידו אשה. וכתוצאה מכך שללו ממני את הקבצה ל-3 חודשים.

הלכתי לרב אמנון יצחק שליט"א שיברך אותי בענין שיצליח לנצח אותם משפטית על העוול שעשו לי.

ומה אני אגיד לכם, קרה נס גדול, לפני המשפט החזירו לי את מה שמגיע לי וברוך השם כמו שהרב אמר "פרנסה בשפע" - ככה קרה.

תודה לרב אמנון יצחק,

ר.ס. (השם שמור במערכת)