יום ו' - מי ראוי שיתייחד לו הדיבור?
יום ה' - מה מונע מאדם לעשות מאביו ואמו שטיחים?
יום ד' - כיצד לזכות להשראת השכינה?
יום ג' - פנינים לפרשת שמיני