אני חושב שאנחנו חייבים לרב מליון תודות בכל יום על המאמצים הכבירים להאכיל אותנו ממש כמשה רבינו בדורו.

לראות את הרב יושב כמו מנתח לבדוק כל גרגיר בשבילנו? גם אם קילו יעלה 2,000 שקל זה עדיין לא מספיק רק עצם העובדה שהרב במקום ללמוד או לנוח או להתעסק בעניניו בודק לנו תבלינים. אין מילים!

יהודה חדד.