לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א.

נתבקשתי ע"י חמותי שתח'י את ברכת הרב שליט"א להצלחה במשפט ולהוצאת האמת לאור. להינצל מצפורני הרשע... הרב בירך, ונגד כל הסיכויים היתה תפנית מעניינת במיוחד במהלך הדיון, עד כדי חזרתם אחורה מתביעתם, ועוד ביקשו סליחה... פשוטו כמשמעו...

מודים לרב שליח הנאמן, שחפץ 'ה בידו יצלח וכל אשר יעשה יצליח.

שלומי מאמו