רבנו היקר, אין מילים לתאר את מה שאנחנו חווים מאז קרב אותנו הבורא יתברך אליך.

השבוע שלחתי הודעה על הברכה שבירכתני לרפואה וזו התקבלה ברוך ה'. מסתבר שאנחנו כמשפחה כבר יכולים לכתוב קונטרס על הניסים שנעשו עימנו בזכות ברכותיך...

בעבר ברכת הריון לאישתי, זכינו בבת נפלאה בשם אביגיל שנולדה עם סימן של האות א' מעל השפה (ראה כתבה שפורסמה לפני כשנה בצירוף תמונה) ועד היום ה-א' שם.

ברכת המון פעמים לרפואה וראינו ישועות והגדולה שביניהם שבירכתני על המחלה שלפי הרופאים הייתה מצויה אצלי בעור ולאחר ברכתך הפסקתי טיפולים של שנה והברכה הצליחה לבלבל את הרופאים, כי עד היום הם לא סגורים מה יש לי ולטענתם כרגע הכול בסדר.

אין לי מילים מספיקות או דרך, איך לגמול לך בחזרה מלבד להדר ולפאר בכל מקום ומקום את היותך הצדיק של הדור.

אז בשביל הסיום אשתף בעוד נס טרי טרי: אתמול ב-ז' באדר, ברוך ה' נוכחנו לדעת שאישתי בהריון, כבוד הרב אתה יודע מה הפלא הגדול? בהכנסת ספר התורה לבית מדרש 'קהילות פז' קניתי את הזכות להוביל את הספר תורה ומתי?! כשהייתה המכירה של משה רבינו ע"ה, ותחת החופה בירכתני לזרע קיימא בנים זכרים וברוך ה' בזכות ברכתך נושענו ונתבשרנו ביום ז' באדר [יום הולדת ופטירת משה רבנו].

ישתבח שמו לעד בורא עולם על שזכינו להידבק בצדיק האמת! פשוט הרווחנו! שה' יתן לך כוח להמשיך ולזכות את ישראל כרועה נאמן תודה תודה תודה.