שלום רב לכבודו היקר. 

תודה לבורא ישתבח שמו לעד! 

ביום ראשון האחרון בקשתי מכבודו שיברך אותי שלא יגבילו את חשבון הבנק בגלל חובות וחריגה בעו"ש. 

ולא יאומן כי יסופר, סוף סוף נכנס לי הכסף שהייתי עובד קבע בצה"ל לפני עשר שנים! היו צריכים להביא לי את הפיצויים שבכלל לא ידעתי על זה. שלושה חודשים כבר אני נלחם עם זה! וברוך ה' בזכות הברכה של הרב הכסף נכנס לחשבון אתמול. 

איי איי כבוד הרב ממש גואל ישראל ברוחני ובגשמי. 

תודה רבה!  

ממני שלום בן יוסף אשקלון.