שלום לכבוד הרב היקר!

אתמול בהרצאה (צפת) אשתי צלצלה אלי ואמרה לי שהילדה עם חום גבוה מעל 40. ביקשתי מהרב שיברך אותה בהרצאה והרב ברך. 

אחרי ההרצאה כשהחזרתי את הרב לבית ביקשתי עוד פעם מהרב שירד החום ולא נצטרך מיון, והרב כמובן שוב ברך אותה. הגעתי לבית ואשתי אומרת לי שירד קצת החום, ובבוקר בדקנו שוב וראינו ב"ה שירד. 

תודה לבורא עולם ששלח לנו שליח כמו הרב. ובעזרת השם שהמברך יתברך בכל מילי דמיטב.

שבת שלום ומבורך, אברהם.