שלום וברכה לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א!

לפני קצת יותר מחצי שנה ביקשתי ברכה מכבוד הרב בכמה פעמים שונות עבור בתי בת ה-6. הרב ברך בכל פעם שביקשתי.

ברוך ה' זכיתי להתחזק מאוד בצניעות וביחד עם זה ביקשתי והתפללתי גם אני עבורה.

בתי יעל מוגדרת כאסמטית ומטופלת בטיפול מונע ברוב השנה... ובעיקר בחורף היא נתקפת בהתקפים חזקים מאוד ונזקקת לסטרואידים בנוסף לונטולין.

בתחילת השנה החלטתי על דעת עצמי ובניגוד להמלצת הרופאים להפסיק לה את הטיפול מונע ולראות אם יש שיפור. וראה זה פלא... מתחילת השנה הילדה לא נזקקה ולו לטיפול אחד☺️...חוץ משאיפות קטנות מהמשאף, פה ושם, שזה בכלל לא משמעותי...

הברכות של כבוד הרב עשו רעש בשמיים... בשבילי ובשבילה זה חבל הצלה כפשוטו... הצלת חיים ושקט נפשי...

תודב רבה על כל האהבה והסבלנות שכבודו מרעיף על עם ישראל...

ביתך, קרן דלל.