שלום לכבוד הרב צהריים ערב ובוקר שהיו טובים על הכבוד הרב.

רציתי להגיד המון תודה לקדוש ברוך הוא ולשליחו הנאמן, שבזכות הברכה של הרב בוטל קנס של 8 אלף שח שהייתי חייב למס הכנסה.

הרב בירך וביקש שאני יתרום 180 ש"ח לשופר והגזרה בוטלה.

ברוך הוא וברוך שמו. המון תודה לרב. מיכאל