כבוד הרב שליטא, זאת אשתו של רפאל יונייב, אתמול כאב לי הגב ולא יכולתי לזוז מרוב הכאבים עד כדי בכי.

אחרי הברכה של הרב נולדתי מחדש, כאילו לא קרא דבר.

תודה רבה, זכינו בדורנו לרב.

ה' ישמור את כבוד הרב.

_________

שלום לכבוד הרב.

רציתי להודות לכבוד הרב שליט"א על הברכה שברכתם את אשתי מירה בת ברטה.

תודה לכם כבוד הרב, מיום חמישי היא סובלת, בקושי היא עשתה הכנות לשבת, וביום שברכתם אותה הכל עבר לה!

זה לא יאומן מה כמה עוצמה יש בברכה של הרב, רק להודות לכבוד הרב ואני מאוד שמח ומודה לה' שאני זכיתי להכיר את הרב.

ה' ישמור לנו על הרב, אמן.