כבוד הרב, אני חייב לשתף אותך במקרה מדהים. אנחנו אוכלים רק משחיטות פרטיות.

היום הפתיעו את הכיתה של הבן שלי עם "על האש" הבן שלי בן 11.5 לא נגע.

שאל המלמד: למה אתה לא אוכל? זה הרב מחפוד.

הבן שלי ענה: אנחנו לא אוכלים את זה.

ואחר זה בבית הוא אומר לנו: אתם יודעים איזה ניסיון זה? ניצחתי את התאווה היום.

ויש לציין כבוד הרב, לא אמרנו לו כלום על זה. לא אמרנו לו שלא יאכל עם הכיתה.

ראה כבוד הרב, תינוקות של בית רבן זוכים בזכותך לעבוד על מידותיהם.

בבקשה ברך אותו אשכר בן סעדיה ויפית ליראת שמיים ועבודת ה אמיתית