שבוע טוב ומבורך לכולם אני פשוט חייב את זה לקידוש שם שמים ולזכותו של מורנו ורבנו הקדוש על מנת שכולם ידעו שרבנו הוא ענק שבענקים אחד ויחיד בדורנו!

ביום שישי בבוקר ברוך ה' נולדה לנו בת בשעה טובה, לפני שאישתי נפקדה להריון קיבלנו ברכה מהרב שאישתי תזכה להיפקד וזה אחרי שעברו שנתיים והיא לא נפקדה ואכן כך היה. כשהילדה נולדה שמנו לב למשהו מדהים במקום הקדוש מעל השפה העליונה שזה החותם של הפתח לקדושה (הפה) הופיעה האות א'.

עכשיו תקראו לי הזוי או מה שאתם רוצים ויש כאלו שיאמרו צרוף מיקרים אבל העובדות מדברות בעד עצמם! אנחנו עדיין בהלם וכשראיתי זאת לראשונה כולי צמרמורת.

רבנו הקדוש עושה מופתים בארץ ומקדש שם שמים, וכל רגע והזדמנות שיש לאדם להיות בסמוך לו הרוויח! הלוואי והייתי יכול להיות כל רגע לצידו. תודה לך בורא עולם שזיכית אותנו לכזו נשמה בדורנו גדול הדור הרב אמנון יצחק שליט"א הכתר כבר מעל ראשך!