שכתוב המכתב:

לכבוד

ידידנו הדגול מזכה הרבים,

זכות הרבים תלויה בידו, הרב רבי אמנון יצחק שליט"א.

 

הנני בזה לחזק את ידי כבודו על פעולותיו הברוכות להשיב רבים מעון ולהחזיר לב התועים לדרך התורה והמצוות.

צר לנו על ההתקפות בתקשורת, אבל כידוע כל דבר שבקדושה יש לו הרבה מפריעים. חזק ואמץ להמשיך בפעילותיו.

כל אימת שאני מדבר עם מרן האבא הראשון לציון הגר"ע יוסף שליט"א, אודות כבודו, הוא משבח ומפאר ומרומם את פעולותיו, ורק בימים האחרונים יצא לנו לדבר עמו בזה, וביקש למסור לכבודו דברי עידוד וחיזוק שימשיך לפעול עוד ועוד לקרב תועים ולמושכם בעבותות האהבה, בבחינת משכני ואחריך נרוצה, להחזירם בתשובה שלמה.

 

בברכה,

יצחק יוסף.