מתוך שיעורו של הרב יעקב יוסף זצ"ל
 
 
תמליל השיעור