הרב מאיר דרעי תלמידו של הרב בעדני פותח כל מה שיודע על מחפוד וכמה שונאים אותו גדולי ישראל על מעשיו המתועבים ולא יכלו לו בגלל אינטרסים ושיקולים אנוכיים. ומי היו שותפיו לפשע ולכיסוי פשעיו 
   
תמליל השיחה