הקלטת שיחה בין הרב אמנון יצחק לדוד יונתנוב שחושף את פרצופו של מחפוד 
   
טעות מכוונת ו"תיקון טעות" במכתב של מחפוד
   
מכתב נוסף של מחפוד