יעקב מועלם כשמו כן הוא מתעלם ממתן תשובה בנוגע לכשרות.

אומר שזה לשון הרע.

מצחיק האם גם מה שבא לרב אמנון יצחק ושטח בפניו את כל בעיות הכשרות וכתב וחתם עליהם במכתב הועדה למחמוד גם זה היה לשון הרע. אם כן הפוסל במומו פוסל!

 

יעקב מועלם חבר הועדה של מחפוד מתוודע למכתבו של הרב קרליץ לרב אמנון יצחק

 

audio