בענין מחפוד אם היה רק זה דיינו, הבעיה שהוא מכשיר גם עם סירכות וגם עם בועות ועושה זאת חלק.

 

בכנס שהיה לפני שנים ברבנות הראשית כשהיה הרב בקשי דורון אמר מחפוד כי אם יש סירכות קטנות שיורדות בקלות עושה זאת "חלק", כל הרבנים שהיו נוכחים במקום הקימו צעקה גדולה וביניהם הרב עמר שהיה חבר המועצה ורשם זאת ברשומים שלו.

 

לפי דעת מר"ן השו"ע יש לזה דין של סירכא אפילו כחוט השערה וזה טרף ,לא כשר , ורחוק מלהיות "חלק".

 

הכותב אחד הרבנים שנכח בישיבה הנ"ל