יעקב מועלם חבר הועדה לביקורת על הכשרות יורה דעה של מחפוד מתוודע למכתבו של הרב קרליץ לרב אמנון יצחק

 

ועל חלקו של הרב אמנון יצחק בפרשת הבשר והכשרות של מחפוד

 

ושכל מעשיו של הרב אמנון יצחק לשם שמים והמדבר נגדו מחטיא הרבים.

 

ומודה שהרב איש אמת וכל דברו אמת

 

ובין הדברים אומר שאם יגיד את דבריו נגד מחפוד לא יאמינו למחפוד בלירה

 

ומתפעל מהשיחה של הרב עובדיה זצ"ל לעודד ולחזק את הרב נגד היוצאים נגדו בפרשה זו שהיתה באותו יום.

 

מכתבו של הרב קרליץ שליט"א:

 

audio