זקן שידיו רותתות או שאין ראייתו טובה אסור למול שמא יעשה את התינוק כרות שופכה 

מקור : ספר הברית ס"ק ל"ב בשם כללי מילה לר"ג הגוזר

 

מתוך ספר אוצר הברית/ המוהל חלק ג' עמ' קע"ו

 

לפניכם התיעוד - לחצו כאן!