• black
 • blue
 • green
 • blank
 • Replays

 • סרטים

 • Scheduale


  Enter Exit initials
  אילת 17:39 18:32 19:08
  באר שבע 17:37 18:31 19:06
  בני ברק 17:36 18:30 19:05
  חברון 17:35 18:30 19:05

  אילת

  עלות השחר 05:40 הנץ החמה 06:50
  טלית ותפילין 06:03 סוף זק"ש 09:36
  חצות 12:23 מנחה גדולה 12:51
  מנחה קטנה 15:38 שקיעה 17:57

  באר שבע

  עלות השחר 05:41 הנץ החמה 06:53
  טלית ותפילין 06:06 סוף זק"ש 09:38
  חצות 12:24 מנחה גדולה 12:51
  מנחה קטנה 15:37 שקיעה 17:55

  בני ברק

  עלות השחר 05:42 הנץ החמה 06:54
  טלית ותפילין 06:06 סוף זק"ש 09:39
  חצות 12:24 מנחה גדולה 12:51
  מנחה קטנה 15:36 שקיעה 17:54

  חברון

  עלות השחר 05:40 הנץ החמה 06:52
  טלית ותפילין 06:05 סוף זק"ש 09:37
  חצות 12:22 מנחה גדולה 12:50
  מנחה קטנה 15:35 שקיעה 17:53
 • גנזי המלך


  "GINZEY HAMELECH" no. (Kings Archives no.) 453

 • סרטונים

 • comming lectures

  • ספר 'דבר בעתו'

   ספר 'דבר בעתו'

   מיוסד על חיזוק הדת ובפרט בעניני מאכלות אסורות אשר נתרפו בעו"ה כהיום אצל הרבה מאחינו השוכנים בין העמים. רבי ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים
  • חג מתן תורה

   חג מתן תורה

   ר` חיים בן עטר בספרו: `טור ברקת`, מביא רמז לשם שבועות. אל תקרא שבועות, ש` בפתח, אלא ש` בשוא. כלומר מלשון רבים של שבועה, מפני שבועה הראשונה שנשבע לנו הקב``ה שלא יחליף אותנו באומה אחרת, והשבועה השניה שנשבענו אנחנו להקב``ה של נחליף אותו באל אחר...
  • ספר משה אמת - שבועות

   ספר משה אמת - שבועות


  • ספר הדור האחרון

   ספר הדור האחרון

   הספר הדור האחרון השלם לקריאה ולהורדה.
  • ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש.
   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש. בזמן בית המקדש, בית הדין היה קובע את ראשי החדשים ע``פ עדי ראיה שראו את הירח בהתחדשותו. ואחר הם מקדישים את החודש בהכרזה של קידוש ובברכה לה`. ומביאים קורבנות מוסף והלוויים אומרים שירה. בזמננו...
  • מסילת ישרים

   מסילת ישרים

   רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל