• black
 • blue
 • green
 • blank
 • Replays

 • סרטים

 • Scheduale


  Enter Exit initials
  אילת 18:00 19:00 19:37
  באר שבע 18:01 19:01 19:37
  בני ברק 18:01 19:01 19:36
  חברון 18:00 19:00 19:35

  אילת

  עלות השחר 05:23 הנץ החמה 06:32
  טלית ותפילין 05:47 סוף זק"ש 09:30
  חצות 12:29 מנחה גדולה 12:58
  מנחה קטנה 15:57 שקיעה 18:26

  באר שבע

  עלות השחר 05:23 הנץ החמה 06:33
  טלית ותפילין 05:47 סוף זק"ש 09:31
  חצות 12:29 מנחה גדולה 12:59
  מנחה קטנה 15:57 שקיעה 18:26

  בני ברק

  עלות השחר 05:23 הנץ החמה 06:33
  טלית ותפילין 05:47 סוף זק"ש 09:31
  חצות 12:29 מנחה גדולה 12:59
  מנחה קטנה 15:57 שקיעה 18:26

  חברון

  עלות השחר 05:22 הנץ החמה 06:32
  טלית ותפילין 05:46 סוף זק"ש 09:30
  חצות 12:28 מנחה גדולה 12:58
  מנחה קטנה 15:56 שקיעה 18:25
 • גנזי המלך


  "GINZEY HAMELECH" no. (Kings Archives no.) 453

 • סרטונים

 • comming lectures

  • ספר 'דבר בעתו'

   ספר 'דבר בעתו'

   מיוסד על חיזוק הדת ובפרט בעניני מאכלות אסורות אשר נתרפו בעו"ה כהיום אצל הרבה מאחינו השוכנים בין העמים. רבי ישראל מאיר הכהן - החפץ חיים
  • חג מתן תורה

   חג מתן תורה

   ר` חיים בן עטר בספרו: `טור ברקת`, מביא רמז לשם שבועות. אל תקרא שבועות, ש` בפתח, אלא ש` בשוא. כלומר מלשון רבים של שבועה, מפני שבועה הראשונה שנשבע לנו הקב``ה שלא יחליף אותנו באומה אחרת, והשבועה השניה שנשבענו אנחנו להקב``ה של נחליף אותו באל אחר...
  • ספר משה אמת - שבועות

   ספר משה אמת - שבועות


  • ספר הדור האחרון

   ספר הדור האחרון

   הספר הדור האחרון השלם לקריאה ולהורדה.
  • ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש - הלכות ומנהגים

   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש.
   ראש חודש הוא היום שבו הירח מתחדש. בזמן בית המקדש, בית הדין היה קובע את ראשי החדשים ע``פ עדי ראיה שראו את הירח בהתחדשותו. ואחר הם מקדישים את החודש בהכרזה של קידוש ובברכה לה`. ומביאים קורבנות מוסף והלוויים אומרים שירה. בזמננו...
  • מסילת ישרים

   מסילת ישרים

   רבי משה חיים לוצאטו זצ"ל